نام من :
عیسی جعفری

مدیر شرکت مهندسی نوین صنعت پارس هستم و در حوضه نفت گاز و پتروشیمی بیشتر از ۳۰ سال هست فعالیت میکنم ، از بدو ورود به این حرفه همواره با مشکلاتی دست به گریبان بودم ولی با توجه به علاقه ای که داشتم توانستم بر آنها فارق آیم ..

مدیر شرکت مهندسی نوین صنعت پارس هستم و در حوضه نفت گاز و پتروشیمی بیشتر از ۳۰ سال هست فعالیت میکنم ، از بدو ورود به این حرفه همواره با مشکلاتی دست به گریبان بودم ولی با توجه به علاقه ای که داشتم توانستم بر آنها فارق آیم ..

اکانت فیس بوک و توییتر من

austen